Language Education

TAKAYAMA Yoshiyuki
MATSUTOMO Kazuo
KURODA Hidenori
HAGINAKA Naomi
IBUKI Satoru
Dylan Jones
HONDA Atsuko
DATE Masaki
HIROKAWA Takaaki

Science and Mathematics Education

NISHIMURA Yasuzo
SAKURAMOTO Atsushi
MATSUMOTO Chieko
KUMODE Masafumi
KURIHARA Kazuyoshi
ASAHARA Masahiro
NISHIZAWA Toru
HAYASHI Masae
YAMAMOTO Hirofumi
FUJII Junko
YAMADA Yoshihide
HOSHINA Hideto
MIURA Asa

Arts and Physical Education

UMEMURA Noriko
HOSHIYA Takeo
SHIBUYA Masako
JINNOUCHI Tadashi
TSURUMI Aya
MINATO Shichio
SAKAMOTO Taro
OGASAWARA Fumi
MIZUSAWA Toshihide
YAMADA Takayoshi
YAMAJI Shunsuke
KONDO Yuichiro

Human Ecology and Technology Education

TSUKAMOTO Mitsuru
ISHIKAWA Kazuhiko
MAMORITA Hiromichi
KOBAYASHI Keita
MURAKAMI Ayumi
YOKOYAMA Miyako
SUEKAWA Masayo

Human and Social Sciences Education

KADOI Naoya
SHIMIZU Yasuyuki
SHIRAKAWA Shintaro
HASHIMOTO Yasuhiro
IDE Takumi
FUJIKATA Hiroyuki

Science of Human Development

OHNISHI Masafumi
HIROSAWA Aiko
YAMATO Makiko
KISHI Toshiyuki
FUJIOKA Toru
NAGUMO Toshihide

Teacher Education

KIMURA Yuu
KISHINO Mai
YANAGISAWA Shoichi
FUCHIMOTO Kouji
KIYOKAWA Toru
NAKAMORI Ichiro
HAYASE Yuri
SASAHARA Miku
MITAMURA Akira
KAZAMA Hiroshi
KOBAYASHI Kazuo
ENDO Takahiro
ARAKI Yoshiko
KOBAYASHI Mayumi
MORITA Fumio
HANBARA Yoshiko
TAKATA Hirohito
YASMINE Samy Gamaleldin MOSTAFA
YAMAURA Mitsuo
KOSAKA Masato
MIYAMOTO Yuta
TJIPTO WILLIAM WONGSOWAJAR
MAKIDA Hideaki
IWAI Hideo
MORIKAWA Mitsuhiro
FUKUSHIMA Masako